Przeglądy budowlane Olsztyn Przegląd, Powiat Olsztyński Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy szybko i fachowo.10-516 Rzezczypospolitej 5 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Olsztyn. Przeglądy roczne Olsztyn, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Olsztyn, ekspertyzy Mirosław Górka starostwo@powiat-olsztynski.pl starostwo@powiat-olsztynski.pl warmińsko-mazurskie 89 527-24-14

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów mających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Olsztyn
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Olsztyn
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Olsztyn
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Olsztyn
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Olsztyn

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Olsztyn
kontrole techniczne budynków Olsztyn

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Olsztyn Portal Olsztyn Miasto Olsztyn Przeglądy techniczne Olsztyn Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku